Celloles regio Den Haag

Ik geef met veel plezier les en vind het vooral ook leuk mensen op verrassende manieren bezig te laten zijn met muziek. Combinaties met theater elementen vind ik spannend voor zowel mijn eigen optredens als ook in het lesgeven.

Op alle niveaus werkt het heel inspirerend niet alleen te kijken naar de kale techniek maar steeds te zoeken naar uitdrukking. Bij de ene leerling zal dat vooral intern, met fantasie in het hoofd gaan. Terwijl andere leerlingen helemaal los gaan als ze er daadwerkelijk een theatershow bij mogen maken. Mooi is in dit geval dat er in de muziekpraktijk tegenwoordig ook voorbeelden zijn waaruit leerlingen kunnen zien dat het succesvol kan zijn je schroom opzij te zetten. Een goed voorbeeld is de Finse cellogroep Apocalyptica die ook vaak optredens in Nederland heeft.

De veelzijdige cello

Cello past momenteel ook in zoveel stijlen; Vroeger was het toch vooral een serieus ’klassiek’ instrument waar je vooral begeleidingspartijen op kon spelen. Nu zie je de cello als solo instrument in diverse bezettingen. Ook in de pop, lichte muziek en film/musical muziek heeft de cello haar plaats veroverd.

Verschillende manieren van ontwikkelen:

Dat is zo spannend want zo kan elke leerling zijn/ haar eigen smaak ontdekken door zelf die muziek te spelen. Ook kan je zo samen met de leerling ontdekken wat het leerproces en de leerdoelen voor iedere leerling afzonderlijk zijn;

Voor de ene leerling betekent het een pad te volgen waarbij de traditionele techniek de basis vormt. Deze leerling kan dan de muziek geschiedenis spelend leren kennen. We volgen dan het pad van de oude, barok componisten tot de steeds grotere virtuositeit en gevoelswereld van de romantische muziek. Het ontroert me elke keer weer te horen hoe een leerling na een aantal jaren les zoveel eigenheid kan laten horen in allang geleden geschreven muziek.

Voor een andere leerling kan juist het horen, voelen, doen de basis zijn. Voor zo’n persoon is het spelen van liedjes de weg naar muzikale ontplooiing, en zal daarin misschien ook zijn eigen muziek leren ontdekken. Hij of zij kan dan door gehoortraining, accoorden kennis of misschien via bestaande pop/ of andere populaire muziek zich de cello eigen maken. Interessant kan het dan zijn iets wat al heel bekend is op een nieuwe manier te presenteren, te verpakken in een zelfbedachte show. Zo is het fijn dat de cello je kan helpen je je eigenheid te demonstreren, je jezelf op een andere manier te presenteren.

Kinderen en theater

Voor heel jonge leerlingen (vanaf 5-6 jaar) heb ik een eigen cellomethode bedacht. Hierin maken ze op een speelse manier met spelletjes, kinderliedjes, zing en klapoefeningen kennis met muziek. Dat ze daarbij op een speelse manier ook zelf cellospelen is een gelukkige bijkomstigheid. In een later stadium wordt het mooi cellospelen steeds belangrijker. Ook hier zijn theaterelementen heel fijn en functioneel; je maakt iets om te showen, te vertellen, iets wat kinderen heel graag doen. Door het verpakken van muziek in een verhaaltje, of mini voorstelling wordt de druk op het technisch perfect spelen kleiner en raken kinderen gewend zich met zelfvertrouwen te presenteren.

Samen musiceren

Samenspelen is iets waar bijna elke muzikant gelukkig van wordt; Dat kun je met zijn tweeen, maar ook in grotere ensembles doen. Ik vind dat erg belangrijk, organiseer vaak ook jaarlijks een dag, of avond waar iedereen die dat wil aan kan deelnemen.

Zelf vind ik het mooi om dat in een thema te doen. Vorig jaar was het thema volksmuziek. Het jaar daarvoor hadden we een verhaal over een muis met een verteller.  Ook hebben we met de cellotheatermaakster Rata Kloppenburg een aantal jaar daarvoor een muziektheatercellodag gedaan.

Orkesten hebben in al hun bezettingen behoefte aan cellisten. In een orkest spelen is hele mooie ervaring. Behalve dat het zo fijn is samen te spelen en met anderen iets samen te ondernemen leer je de muziek ook op een heel andere manier kennen. Je functie in een orkest is heel anders dan wanneer je alleen speelt of in een ensemble. Je moet als strijker ook met een aantal mensen hetzelfde doen, dat vergt een andere manier van oefenen.  Ik vind het dan ook erg belangrijk leerlingen te helpen hun orkestpartijen in te studeren.  Zelf heb ik erg veel orkest ervaring en vind ik het fijn alle tips en trucs daarvan te delen.

This entry was posted in celloles Den Haag, introductie and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.